Menús
a MD10
 
 

  D63. Dilatació de l´enteniment. Grafit damunt paper.2003/5-67 x 41cm. 1.200 €

Una de les meves curolles ha estat trescar pels marges de les carreteres cercant carcasses d´animals morts. Aquest dibuix és un homenatge a les bestioles que formen enormes i silenciosos cementiris anònims d´una guerra unilateral perduda de bell antuvi.

<     >