Men˙s
Submen˙
 
 

P66.

Pa de pessic

Comentari de Paul Claudel sobre el “Bany turc” d´Ingres:..."una tela d´aquest malaurat pintor on es veu una massa de dones amuntegades, i que es toquen les unes a les altres com cucs en una galeta feta malbé".

2013. Oli i caseïna damunt tela encolada, sense saliva dejuna, sobre contraplacat. 50 x 81 cm. 2.800 €

<   >