Menús
Submenu
 
 
D93. Extracció de betum mitjançant estimulació oral per als cruciferaris pseudo-nans. Originalment aquest dibuix infecte portava el títol: Se percep un cert galvanisme cutani, però una veïnada meva em va fer esment, amb molta amabilitat, que la dita parrafada ja estava essent utilitzada a un altre gargot. Jo sempre amatent amb les dones me vaig afanyar a baratar-lo per l´actual i definitiu, molt més adient per a una pausa alimentària. Grafit damunt paper. 2008- 51 x 73.5cm. 1.800 €
<    >