Menús
Submenu
 
 
D35. Parts molt dificultosos: perill de separació dels caps dels fetus morts. Grafit damunt paper. 2006/11- 50 x 70 cm. 1.800 €
<    >